Zaznacz stronę

Portfolio Agencji

[ w przygotowaniu ]

CO ROBIMY

1. Corporate reputation management. Product PR

Kształtujemy wizerunek firm i marek – przygotowujemy i realizujemy strategie komunikacji, zmierzając do  osiągnięcia zakładanych przez Klienta celów. Prowadzimy działania z zakresu tzw. zarządzania reputacją. Mamy świadomość, że wizerunek może znacznie podnieść wartość przedsiębiorstwa i zapewnić mu trwałą przewagę konkurencyjną. Dlatego dokładamy starań, by nasi Klienci mogli łatwiej i skuteczniej rozwijać swój biznes.

Dbamy o ich reputację w środowisku interesariuszy: konsumentów,  liderów opinii, kontrahentów, pracowników. Korzystając z rozmaitych narzędzi i kanałów komunikacji, dostosowujemy przekaz do indywidualnych potrzeb. Od lat współpracujemy z mediami branżowymi i ogólnopolskimi, liderami opinii, prowadzimy kampanie społeczne, organizujemy konferencje i eventy.

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia biura prasowego: media relations, PR-u produktu oraz PR-u korporacyjnego. Opracowujemy materiały prasowe, plasujemy wypowiedzi ekspertów w topowych tytułach, inspirujemy dziennikarzy do publikacji – ale przede wszystkim jesteśmy PARTNEREM naszych Klientów – ramię w ramię zmierzamy do sukcesu.

2. Public Affairs

Przyczyniamy się do zrozumienia roli przedsiębiorstw, ich celów i planów w społeczeństwie. Mamy stały kontakt z  przedstawicielami organizacji pracodawców, instytucji pozarządowych, z decydentami, liderami opinii i mediów.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje istotne dla naszych Klientów i dbamy o ich interesy. Wiemy, że każda sytuacja i każde środowisko biznesowe wymaga indywidualnego podejścia do komunikacji. Dlatego, przede wszystkim, słuchamy Klienta – i wraz z nim ustalamy priorytety i cele. Przygotowujemy strategię dostosowaną do potrzeb i oczekiwań.

Od blisko dwudziestu lat nasi specjaliści, kierując się najwyższymi standardami etycznymi, z najwyższą starannością i z pełną determinacją  czuwają nad stabilnością biznesu Naszych Klientów.

3. Digital PR. Social Media managenent. Content Marketing.

XXI wiek = internet. Siła i jakość przekazu w sieci to filary, na których opiera się wizerunek marki. Opracowanie i skuteczna realizacja odpowiedniej strategii komunikacji w internecie to podstawa działań marketingowych. Dlatego łączymy standardowe działania PR-owe z aktywnością digitalową w obszarze mediów społecznościowych, content marketingu, angażujemy blogerów i społeczności, do których docieramy z przekazem na temat marki, firmy czy produktu. Kształtujemy opinie i stale poszerzamy sieć ambasadorów w internecie.

Jako agencja marketingu zintegrowanego, wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia marketingowe, pamiętając, że w sieci „sky is the limit”. Staramy się maksymalizować  skuteczność, korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie content marketingu. Przygotowujemy ciekawy, intrygujący przekaz, z którym trafiamy do wybranych grup docelowych.

Sięgamy po dźwięk, obraz, tekst – od nas zależy, w jaki sposób ich użyjemy, jak dobierzemy formę komunikatu, by uzyskać zamierzony efekt. Tworzymy artykuły, vlogi, podcasty, filmy…. Dzięki współpracy specjalistów od marketingu, PR, copywritingu, grafiki, digitalu, kreujemy kampanie, budujemy architekturę marek. Po prostu trafiamy w samo sedno…

4. CSR

Funkcjonując  w określonym otoczeniu biznesowym i społecznym, pozostajemy z nim w ciągłej interakcji. Dlatego już na etapie budowania strategii przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, etyczne i relacje z  grupami interesariuszy. CSR (Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko zewnętrzne.

To sposób zarządzania, który może przynieść wymierne korzyści o charakterze biznesowym, ograniczyć nieprzewidziane koszty czy wesprzeć budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Przygotowujemy i realizujemy długofalowe strategie w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wychodzimy naprzeciw potrzebom otoczenia, włączając działania CSR w strategie biznesowe firm i realizując je, doprowadzamy do wzrostu świadomości marki.

Skuteczna realizacja działań CSR w firmie wymaga zaangażowania pracowników wszystkich szczebli organizacji. Dlatego prowadzimy szkolenia z zakresu odpowiedzialnego biznesu – i od podstaw moderujemy proces wdrażania dobrych praktyk w firmach: m.in. organizujemy kampanie społeczne, inicjujemy działania proekologiczne oraz działania na rzecz lokalnych społeczności i wiele, wiele innych…. 

5. Employer Branding

Firmy coraz częściej konkurują o pracowników, starając się zatrzymać już zatrudnionych i przyciągnąć nowych, dlatego powszechne staje się budowanie marki pracodawcy. Służą temu działania employer brandingu, których celem jest wzrost zaangażowania pracowników, satysfakcji z pracy oraz wzmocnienie ich więzi z firmą.

Ogranicza to ryzyko potencjalnych fluktuacji i kosztów związanych z nowymi rekrutacjami. A pozytywne opinie zatrudnionych wpływają na poprawę wizerunku oraz wiarygodność pracodawcy w społeczeństwie. Pamiętając o tym planujemy i realizujemy proces kształtowania wizerunku Klienta jako pożądanego pracodawcy. Podkreślamy mocne strony firmy i wraz z Klientem wspólnie określamy obszary wymagające wsparcia bądź poprawy komunikacji.

Dobieramy odpowiednie narzędzia (np. programy pozapłacowe, ułatwienia w utrzymaniu work- life balance, poprawa kultury organizacyjnej). Zwracamy uwagę na nowe rozwiązania i wspieramy Klienta w ich wdrażaniu. Pomagamy osiągać  cele biznesowe, ponieważ  rozumiemy, że to właśnie ludzie budują firmę i to oni tworzą jej sukces na rynku. A dobór zespołu i właściwe zaangażowanie pracowników to podstawa powodzenia każdego przedsięwzięcia.

6. Komunikacja antykryzysowa

Kryzys może zdarzyć się w każdym momencie, zwykle – gdy najmniej się go spodziewamy. Może być skutkiem nieoczekiwanych zdarzeń lub wynikać z niewłaściwych decyzji po stronie Klienta. Zawsze jednak zagraża wizerunkowi firmy lub marki i może zniweczyć wieloletnie wysiłki w budowaniu reputacji. Dlatego – w sytuacji kryzysu- trzeba działać natychmiast i być skutecznym. Nie ma miejsca na wahania i błędy. Każda minuta to „być albo nie być firmy”

Mamy świadomość, że każda organizacja powinna mieć przygotowany plan działań w sytuacji kryzysu.  Przeanalizowanie wszystkich możliwych do wystąpienia zdarzeń pozwala im zapobiec lub znacząco zminimalizować ich potencjalne skutki. Odpowiednie zachowania w sytuacjach kryzysowych można wypracować – później stają się nawykiem.

Dlatego dla naszych Klientów przygotowujemy audyt komunikacyjny, opracowujemy rozmaite scenariusze sytuacji kryzysowych, prowadzimy szkolenia i – wykorzystując wieloletnie doświadczenie – przygotowujemy  strategię komunikacji w kryzysie. Jeżeli zaś do niego dojdzie jesteśmy do dyspozycji Klienta  24/7. Konsekwentnie i precyzyjnie realizujemy plan działania, minimalizując skutki wydarzenia i maksymalnie skracając czas kryzysu.

7. Event management

W sposób kompleksowy organizujemy wydarzenia dla przedstawicieli mediów, środowisk biznesu oraz inne, mniej standardowe projekty. Wieloletnie doświadczenie, znajomość rynku i nowych trendów pozwala nam skutecznie odpowiadać na potrzeby Klientów. Rozpoczynamy od konceptu, dobieramy formę i narzędzia odpowiednie do treści, jakie zamierzamy przekazać.

Każdy projekt jest dla nas unikalny, do każdego mamy indywidualne podejście. Przygotowujemy konferencje, śniadania prasowe i briefingi, organizujemy wyjazdy dla dziennikarzy i spotkania one-to-one. Od wielu już lat z dużym sukcesem organizujemy dla naszych Klientów konferencje branżowe i tematyczne, targi oraz spotkania biznesowe.

Przygotowywane przez nas wydarzenia znajdują szeroki odzew m.in. w środowiskach biznesowych, u przedstawicieli administracji i samorządów, liderów opinii… Kształtują postrzeganie marki, produktu, zwracają uwagę na konkretne zagadnienie. Dlatego precyzyjne określamy adresatów naszych eventów i szczegółowo – wraz z Klientem – przygotowujemy koncepcję każdego z nich.

8. Strategia zarządzania marką i doradztwo biznesowe

Prowadzenie firmy wymaga obserwacji trendów, analizy ryzyka i skutków podejmowanych decyzji oraz ciągłych wysiłków na rzecz poprawy wizerunku i świadomości marki. Dlatego od lat skutecznie wspieramy firmy w ich poczynaniach, prowadząc audyt komunikacji marek,  przygotowując i wdrażając strategie zarządzania oraz prowadząc doradztwo biznesowe z zakresu strategii, zarządzania oraz funkcjonowania nowoczesnego modelu biznesowego.

Mamy świadomość, że znaczenie i rola marek ustawicznie rośnie. A strategie są ukierunkowane na tworzenie i utrzymywanie ich  kapitału, siły i wartości; niejednokrotnie znacznie przekraczających wartości materialne.  W związku z tym dbamy o silne marki dla naszych Klientów – wyróżniamy je wśród innych ofert na rynku, pokazujemy unikalne cechy i wartości, jakich poszukują konsumenci, a z jakimi marki chcą być kojarzone.

Doradzając firmom,  przygotowujemy długo i krótkoterminowe strategie marketingowe i reklamowe, by – w zależności od potrzeb Klienta – budować wizerunek, tworzyć architekturę marki czy dążyć do wsparcia sprzedaży. W prowadzonych działaniach korzystamy z dostępnych narzędzi i kanałów PR, używając zarówno tradycyjnych środków przekazu jak i nowych mediów.

9. Kreacja

Większość informacji o otaczającej nas rzeczywistości odbieramy wzrokiem. Dlatego wyraźna identyfikacja wizualna kampanii reklamowych podstawowy element wizerunku firmy i marki. Skutecznie kreujemy postrzeganie nowych marek i repozycjonujemy je przez właściwą kreację.

W ciągu blisko dwudziestu lat tworzyliśmy identyfikacje i budowaliśmy architekturę wielu znanych marek. Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów nowe marki z impetem wkraczały na rynek, a już istniejące wyraźniej zaznaczały swoją obecność. Nasze kampanie reklamowe zawsze są skuteczne.

ZOSTAŃ Z NAMI

Jeżeli chcesz wiedzieć o nas więcej i być z nami w stałym kontakcie – zapisz się do naszego newslettera. Raz w miesiącu publikujemy najciekawsze, specjalnie wyselekcjonowane wiadomości z sektora marketingu i komunikacji.

Kontakt

Bielska 29 lok. 2
02-394 Warszawa

+48 22 853 56 22-24
fax: +48 22 853 56 25

Napisz do nas

3 + 5 =